Pensii MApN regularizate conform Ordonanței de Urgență 1/2011

pensia de urmasModificările aduse de noua lege a pensiilor afectează pe toți pensionarii, indiferent de domeniul de activitate, astfel că în ceea ce privește recalcularea acestor pensii, MApN se aliniază reglementărilor. Principalul motiv al acestor recalculări este modalitatea prin care s-a făcut până acum determinarea punctajului mediu anual prin raportarea la salariul mediu brut pe economie și nu pe baza veniturilor individuale. Conform hotărârii, regularizarea acestor pensii s-a realizat până la data de 31 martie 2012, urmând ca aceasta să se realizeze faptic până la sfârșitul anului 2012, achitându-se sau recuperându-se prin reținere treptată sumele aferente.

Există și o serie de situații speciale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2011, privind stabilirea stagiului de cotizare în funcție de vechimea acumulată cât timp persoana care depune dosarul de pensionare a fost:

  • militar în termen sau militar cu termen redus;
  • elev sau student al unor instituții specializate în formarea cadrelor militare sau a polițiștilor ori funcționarilor publici aflați în sistemul administrației penitenciarelor;
  • concentrat, mobilizat sau în captivitate;
  • închis, deportat sau persecutat din motive politice în perioada dictaturii comuniste.

Se estimează că noul sistem de calcul va afecta majoritatea beneficiarilor de pensii MApn, dar va ajuta la restabilirea unui echilibru al bugetului. Totuși, pensionarii militari au fost asigurați că pensiile sub 3.000 de lei nu vor scădea. Există posibilitatea ca beneficiarii să solicite revizuirea pensiei recalculate dacă vor constata diferențe esențiale, în măsura în care prezintă acte doveditoare care să justifice acest lucru, legate de drepturi salariale sau perioade suplimentare de vechime în muncă.

Cu toate controversele iscate de apariția acestei legi, ea a fost declarată constituțională. În plus, s-a demonstrat că respectă inclusiv drepturile omului așa cum sunt stipulate de jurisprudența CEDO. Nu este încălcat dreptul la pensie, considerat un  drept patrimonial, dar în ceea ce privește cunatumul, acesta ține de posibilitățile bugetare ale fiecărei țări la un anumit moment. Condițiile de criză accentuează necesitatea luării acestor măsuri legale. Astfel, beneficiarii de pensii MApN nu mai au regim special, ci se aliniază unei legi unice a pensiilor.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: