Pensii de urmaş în România – condiţii de îndeplinit şi categorii eligibile

calculul pensieiPersoanele cu cetăţenie română care au dreptul la pensii de urmaş se împart în mai multe categorii, iar cuantumul acestei pensii diferă în funcţie de numărul de persoane care beneficează de acest drept.

În primul rând, copiii au dreptul la acest tip de pensie fie dacă nu au mai mult de 16 ani, fie dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ recunoscute de lege, pe toată durata studiilor, însă nu mai târziu de vârsta de 26 de ani. Mai există o excepţie în cazul acestei reguli, iar aceasta vizează invaliditatea de diferite grade, dacă aceasta a survenit în timpul ce situaţiile de mai sus au fost satisfăcute.

În ce îi priveşte pe soţii supravieţuitori care au dreptul la pensii de urmaş, aceştia trebuie să satisfacă un set de condiţii, putând astfel să intre în una dintre categoriile care permit accesul la această formă de beneficiu social. Dacă este vorba de o căsnicie de mai mult de 10 ani, pensia este pe toată durata vieţii, suferind anumite scăderi pentru cazurile care intră în categoria 10-15 ani. Există, de asemenea, câteva excepţii care oferă dreptul la pensie de urmaş, acestea fiind prezentate de legile în vigoare. Iată câteva din elementele care influenţează aceste excepţii:

- invaliditatea de gradul I şi invaliditatea de gradul II;

- decesul survenit în urma unei boli profesionale sau a unui accident în mediul de muncă;

- copii sub şapte ani aflaţi în îngrijire.

Toate excepţiile de mai sus sunt valabile, în diferite condiţii, dacă soţul care beneficiează de pensie nu are venituri lunare profesionale care presupun obligativitatea asigurării ori dacă acestea nu depăşesc un sfert din salariul mediu brut.

Este practic să ştiţi care sunt actele necesare pentru a obţine o pensie de urmaş. Această listă include, desigur, certificatul de deces şi un talon de pensie al persoanei decedate; acte eliberate de starea civilă, care să ateste legăturile de rudenie; act de identitate al celui care solicită; carnet de muncă – toate acestea atât în copie cât şi în original. În funcţie de condiţiile de solicitare al unei pensii de urmaş, pot exista şi alte acte solicitate.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: