Pensia de urmas – beneficiari si conditiile de acordare a acesteia

calculul pensiei Pensia de urmas este o categorie aparte de pensie, putandu-se beneficia de ea doar in anumite conditii speciale. Dreptul la pensia de urmas il au copiii si/sau sotul supravietuitor, dar doar daca sotul decedat era pensionar sau satisfacea conditiile impuse de lege pentru obtinerea acesteia.

Conditii

Copii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi eligibili:

* Varsta de cel mult 16 ani.

*Pana la varsta de 26 de ani, daca se va continua activitatea educationala cu studii superioare, pana la terminarea lor.

*Daca in timpul oricarei din aceste doua perioade se iveste o invaliditate indiferent de grad.

Conditiile in care poate beneficia de pensie de urmas  sotul supravietuitor sunt urmatoarele:

*Daca perioada casatoriei a fost de minim  10 ani, se beneficiaza de pensia de urmas pe tot parcursul vietii.

* Daca perioada casatoriei a fost de minim 1 an, iar sotul supravietuitor este invalid, indiferent de grad, acesta are dreptul la  pensie pe toata durata invaliditatii.

*Daca decesul sotului sustinator a fost cauzat de o boala profesionale sau de un accident la locul de munca, se acorda pensia de urmas daca beneficiarul  nu obtine venituri dintr-o activitate, indiferent de durata casatoriei sau de varsta.

*Daca sotul supravietuitor nu se incadreaza in conditiile deja enumerate, el va beneficia de acest ajutor pe o perioada de doar 6 luni si doar daca nu realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala.

Pentru mai multe detalii vezi legea pensiilor 263/2010.

Calcul

Pensia de urmas se calculeaza in modul care urmeaza, de la caz la caz:

*Din pensia pentru limita de varsta, deja in plata sau la care ar fi fost indreptatita persoana decedata.

*Din pensia de invaliditate de grad I, daca moartea sotului sustinator a survenit inaintea iesirii la  pensie pentru limita de varsta.

Cuantum

In continuare cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea  procentelor care urmeaza asupra valorii pensiei sustinatorului:

* pentru un singur urmas – 50% din valoarea pensiei.

* pentru  2 urmasi – 75% din valoarea pensiei.

* pentru 3 sau mai multi urmasi – 100% din valoarea pensiei.

Pentru copii orfani de ambii parinti, valoarea finala o  reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate pentru fiecare parinte in parte.

Acte necesare

Actele necesare sunt dupa cum urmeaza:

*Certificat de deces (copie si original).

*Carnet de munca (copie si original).

*Livret militar (copie si original).

*Talonul de pensie al sotului decedat..

*Adeverinta de studii, daca copii au peste 16 ani.

*Actul de identitate al solicitantului .

*Acte de stare civila ale solicitantului, pentru a se stabili gradul de rudenie cu decedatul.

Documentele enumerate se ataseaza cererii pentru acordarea pensiei de urmas.

Toate aceste documente se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de cel mult 90 de zile de la data decesului. Dosarul poate fi totusi depus si dupa expirarea termenului, insa  solicitantul va putea beneficia de pensia de urmas numai de la data depunerii cererii.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: