Limita de varsta pentru pensionare – modificări în legea de pensii şi documente necesare pentru acordarea pensiei

pensionare 2011Limita de varsta pentru pensionare a fost modificată prin legea 263 din 2010 actualizată în 2012. Capitolul IV. al legii, respectiv articolele 51-120 cuprind reglementările privind condiţiile pensionării. Conform acestor prevederi, pensia pentru limita de vârstă este acordată persoanelor asigurate care au împlinit vârsta standard de pensionare şi au stagiul minim de cotizare. Acest stagiu minim este de 15 ani atât în cazul femeilor, cât şi pentru bărbaţi, şi creşterea până la acest nivel se va realiza treptat până în anul 2030. Stagiul complet de cotizare este de 35 ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, urmând ca şi stagiul complet să crească eşalonat în următorii ani.

Dacă un asigurat atinge limita de varsta pentru pensionare, acesta va trebui să depună un dosar la Casa de Pensie Judeţeană la care aparţine. Conform articolului 103 din legea de pensii, acest dosar va conţine o cerere pentru acordarea pensiei, însoţită de documentele care dovedesc că asiguratul a îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute de lege. Documentaţia depusă va conţine, printre alte documente, şi carnetul de muncă atât în original, cât şi în copie, deoarece carnetul de muncă este actul care dovedeşte vechimea în câmpul muncii în perioada premergătoare anului 2010. Vechimea dobândită în perioada după 2010 va fi dovedită cu o adeverinţă emisă de către angajatorul asiguratului. Această adeverinţă va cuprinde date referitoare la felul şi durata activităţii desfăşurate de către asigurat în perioada angajării, funcţia, salariul de încadrare şi sporurile plătite angajatului, precum şi vechimea acestuia.

Asiguraţii care au studii superioare, vor depune la dosar şi adeverinţele care certifică aceste studii, iar persoanele care au efectuat stagiul militar, vor depune şi livretul militar, deoarece atât perioada de studii, cât şi serviciul militar se vor lua în considerare la calculul stagiului de cotizare, respectiv a drepturilor cuvenite sub formă de pensie.

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind limita de varsta pentru pensionare, puteţi apela la Casa Judeţeană de Pensii la care aparţineţi.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: