Ce acte trebuie depuse într-un dosar de pensie – iată aici lista

calculul pensieiLista de documente obligatorii conţinute de un dosar de pensie este următoarea (desigur, acolo unde este cazul, după cum se poate observa în cazul anumitor acte, în cazuri de majorare de pensie dintr-un motiv sau altul):

- cerere tip, care poate fi găsită pe multe website-uri sau poate fi obţinută de la orice casă teritorială de pensii;

- carnetul de muncă al asiguratului, atât în original cât şi în copie;

- carnetul de asigurări sociale, atât în original cât şi în copie;

- alte diferite acte care, conform legii statului român, pot certifica vechimea în muncă sau serviciu realizată în cadrul unor alte sectoare de activităţi;

- livret militar, atât în original cât şi în copie;

- diplomele de studii, atât în original cât şi în copie, o adeverinţă ori o foaie matricolă, atât în original cât şi în copie – din aceste acte urmează să rezulte care este durata normală şi intervalul de timp al studiilor absolvite la zi, însă şi o certificare a absolvirii acestora (de asemenea, în cazul în care aţi făcut cursuri în cadrul unor instituţii universitare înafara teritoriului României, este nevoie să ataşaţi, în dosar de pensie, acte care să dovedească recunoaşterea acestora de către statul român;

- o adeverinţă care să privescă sporurile şi adaosurile legale (prin legile statului sau prin contractul de muncă);

- dacă este cazul şi nu apar în carnetul dvs. de muncă, o adeverinţă ce priveşte condiţiile de muncă deosebite ori speciale;

- dacă este cazul, o procură specială de mandatar;

- adeverinţă care să certifice când s-a încheiat perioada de asigurare;

- unde este cazul, acte care să certifice faptul că sunteţi beneficiar al vreunei legi speciale;

- unde este cazul, declaraţie făcută pe proprie răspundere că solicitanta a dat naştere şi a crescut trei sau mai mulţi copii până în 10 ani;

- certificate de naştere ale copiilor, acolo unde este cazul;

- alte acte necesare pentru alcătuirea unui dosar de pensie, acolo unde este cazul.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: