Casa Judeţeană de Pensii Alba – la dispoziţia publicului cu servicii şi informaţii

pensionare anticipataCasa Judeţeană de Pensii Alba a fost înfiinţată în anul 2001 şi este o instituţie descentralizată, subordonată Casei Naţionale de Pensii. Casa de Pensii Alba se ocupă nu numai de gestionarea şi administrarea pensiilor, ci şi de gestionarea şi administrarea altor drepturi sub incidenţa asigurărilor sociale.

Serviciile prestate şi atribuţiile însuşite de către Casa Judeţeană de Pensii Alba vizează în cea mai mare parte administrarea şi gestionarea pensiilor. Categoriile de pensii în legătură cu care puteţi apela la serviciile Casei de Pensii includ nu numai pensiile de bătrâneţe, ci şi pensiile anticipate, anticipate parţiale, precum şi pensiile de urmaş şi de invalditate.

Alte atribuţii ale Casei de Pensii Judeţene Alba cuprind sarcini legate de accidentele de muncă, acordarea biletelor de tratament şi de odihnă, precum şi servicii legate de efectuarea expertizelor medicale în vederea pensionării de invaliditate sau pentru prelungirea concediilor medicale.

Pagina de internet al Casei de Pensii Alba oferă publicului informaţii legate de cererile şi documentele necesare pentru obţinerea unei pensii, precum şi formulare descărcabile şi acces la actele normative care reglementează toate aceste domenii. Site-ul Casei de Pensii Alba vă oferă şi un formular de contact prin care puteţi descrie problema pe care aţi întâmpinat-o în oricare dintre domeniile de mai sus sau aveţi posibilitatea să vă adresaţi întrebările către experţii Casei de Pensii Alba.

Pagina de internet al instituţiei conţine şi formulare descărcabile de cereri şi reclamaţii, precum şi informaţii utile privind transparenţa decizională în administraţia publică şi o listă cu legăturile utile, atât adrese de internet, cât şi numere de telefon.

Codul etic adoptat de către funcţionarii care lucrează la Casa Judeţeană de Pensii Alba garantează că persoanele care apelează la serviciile instituţiei vor fi înâmpinaţi cu profesionalism maxim, iar întrebările şi problemele cu care publicul se adresează instituţiei vor fi soluţionate în mod eficient şi obiectiv.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: