Calculare pensie? Explicarea câtorva denumiri de variabile care intră în calcul

pensii de urmasÎn procesul de calculare pensie, suma finală la care se ajunge depinde de câteva variabile pe care le vom discuta mai jos. În fiecare an, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (pe scurt, CNPAS) anunţă asiguraţii care este situaţia acestor variabile, pe care le vom prezenta pe scurt. Iată cele câteva denumiri pe care este bine să le înţelegeţi:

- Cuantumul pensiei – pentru a ajunge la acesta, se înmulţeşte punctajul mediu anual din perioada în care persoana a cotizat cu valoarea a 1 (unu) punct pensie.

- Punctajul mediu anual – acest coeficient se calculează adunând toate punctele din perioada de cotizare şi împărţirea lor la numărul respectiv de ani.

- Punctajul anual – pentru ajunge la acesta, se fac următorii paşi – se adună toate punctele realizate în cele 12 luni ale anului, apoi rezultatul se împarte la 12.

În algoritmul de calculare pensie trebuie înţeleasă şi modalitatea de calculare a numărului de puncte pe care un asigurat îl obţine într-o anumită lună. Acest lucru se obţine prin raportarea a două unităţi. Prima este salariul brut individual lunar, cu toate sporurile şi bonusurile incluse; iar a doua este salariul brut individual din acea lună, aşa cum a fost el stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Un alt lucru important care trebuie reţinut este faptul că punctajul unui asigurat pe durata unui an calendaristic nu poate depăşi cinci puncte, pentru cotizarea rezultată începând cu luna a patra a anului 2001.

Desigur, în toate aceste calcule sunt incluse şi perioadele asimilate, adică cele de invaliditate, de concentrare militară, de studii superioare la zi, astfel că pensia este influenţată şi de aceste perioade de timp.

Întreg algoritmul complex de calculare pensie este unul care încearcă o împărţire cât mai echitabilă a fondului naţional de pensii, atâta vreme cât această lege a suferit câteva modificări foarte importante în ultimii 20 de ani.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: